Auteursrecht, disclaimer en privacyverklaring

Auteursrecht (copyright)

Het is niet toegestaan om teksten, ontwerpen, afbeeldingen of foto’s van onze website te gebruiken of te reproduceren in welke vorm dan ook. Elk (her)gebruik van onze website zoals commercieel gebruik, reproductie van informatie of het gebruiken van (een deel van) onze website op een andere website, is verboden zonder schriftelijke toestemming.

Disclaimer

Wij hebben zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde gegevens. Onjuistheden en tussentijdse wijzigingen kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van, of problemen veroorzaakt door, onjuistheden op onze website(s).

Privacyverklaring

Indien je per e-mail reageert zal je informatie tijdelijk worden opgeslagen. Deze informatie zal nooit worden verkocht of worden hergebruikt voor commerciële doeleinden. We delen deze informatie niet met derden.

Je naam, emailadres en telefoonnummer en inhoud van het bericht wordt alleen gebruikt om contact met je op te nemen naar aanleiding van je bericht. Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ljmvmierlo.nl